Dişçilikte Plazma (Plasma in Dentistry)

Plazma maddenin dördüncü halidir ve genel olarak bildiğimiz sıcak plazmalar dışında son yıllarda soğuk plazmalar olarak adlandırılan plazmaların tıptan diş hekimliğine, tarımdan gıda sektörüne kadar geniş bir uygulama alanı vardır. Plazmaların tıpta kullanılabilirliğiyle ilgili olarak “Plazma-Tıp ( Plasma Medicine)” alanı ortaya çıkmıştır. “Atmosferik Basınç Soğuk Plazma”  olarak da adlandırılan soğuk plazmaların oda sıcaklığında çalışarak herhangi bir termal hasar vermemesi, diş hekimliği alanında da yenilikçi bir teknoloji olarak dikkatleri çekmektedir.

Plazmanın sterilizasyon etkisi uzun
zamandır bilinmektedir.
Ağız hastalıklarına yol açan bakteriler
plazmayla öldürülebilir.
Plazma kimyasal içermeyen bir
alterantif sunar.
Plazma diş beyazlatmada kullanılabilir.
Bu konuda yapılan çalışmalar, plazmaların , diş
beyazlatma jellerinin daha az kullanımını ya da hiç
kullanılmamalarını mümkün kılabileceği üzerinedir.
Plazma, adheziv dentin bağlanmasını daha etkin hale getirmektedir.
İmplant yüzey modifikasyonu plazmayla sağlanır.
Diş eti yaralarının daha hızlı iyileşmesini sağlar.
Plazmanın direkt uygulamaları dışında
plazmayla akitve edilmiş ortamların
(plazmayla aktive edilmiş su) ağız
içinde ve dişçiilikte kullanımı için
çalışmalar yapılmaktadır.